Katseen konsultit on kahden sekä Suomessa että kansainvälisesti tunnetun valokuvataiteilijan Harri Pälvirannan ja Jari Silomäen yritys jakaa taiteen tekemisessä kertynyttä asiantuntijatietoa. Katseen konsultit kouluttaa, mentoroi, järjestää mahdollisuuksia, toisin sanoen tarjoaa paikan ja ajan kehittää vanhaa ja oppia uutta.

Pälvirannalle ja Silomäelle valokuvataide on intohimo. He uskovat, että eräänlaisena runsaudensarvena valokuvataide voi vaikuttaa rohkaisevasti, voimistuttavasti ja henkisesti vaurastuttavasti myös muihin kuin tekijöihin itseensä. Tähän liittyen Pälviranta ja Silomäki haluavat kutsua ihmisiä kamppailemaan merkityksistä, ravistelemaan kultauksia, koskettelemaan kuvia ja tekemään niitä.

Pälvirannalle ja Silomäelle valokuvataiteen teokset eivät ole pyhiä – tällainenhan ehdottaisi kunnioittavaa etäisyyttä ja hiljaisuutta. Pikemminkin kuin etäisinä objekteina he kohtaavat valokuvataidetta koko ruumiillaan ja kaikilla aisteillaan.