MENTOROINTI KEVÄT 2019Katseen konsultit järjestää keväällä 2019 alkavan pienryhmätoimintaan perustuvan kurssin, jossa keskiössä on kurssilaisten oma valokuvallinen työskentely. Kurssilla keskitytään kunkin osallistujan meneillään olevan projektin pohtimiseen ja hiomiseen, toisin sanoen taiteellisen tekemisen syventämiseen ja projektin eteenpäin puskemiseen. Kurssin tarkoituksena on auttaa kuvaajia edistämään työskentelyään ja viemään projektiaan eteenpäin kunnianhimoisesti.

Kurssilla käydään läpi ja pohditaan kunkin osallistujan projektiin liittyviä laajempia valokuvallisia määrittelyjä ja viittauksia sekä pohditaan syvällisesti projektien tematiikkoja ja yhteyksiä muihin samankaltaisiin hankkeisiin ja valokuvaajiin. Keskeisenä työmetodina on sparraava ja kannustava keskustelu. Kurssitapaaminen järjestetään noin neljän viikon välein elokuusta alkaen. Yhteensä kurssiin sisältyy 5 tapaamiskertaa keväällä.

Luvassa on myös yhteistä näyttelykritiikkiä ja teosten tekstittämiseen liittyviä keskusteluja ja tehtäviä. Näyttelykritiikit tarkoittavat sitä, että kukin käy itsekseen katsomaassa yhdessä sovitun/sovitut näyttelyn/näyttelyt ja sitten mentoroinnissa puramme näyttelyä/näyttelyitä kriittisesti. Tekstittäminen taasen tarkoittaa sitä, että yhdessä mietimme miten kunkin kuvahanketta voi muuntaa tekstimuotoon. Kyse on siis sen erittelemisestä, mitä teoskokonaisuus tekijälleen tarkoittaa.

Kurssin tavoitteena on syventää kurssilaisten ymmärrystä omasta työskentelystä, siihen läheisesti liittyvistä aiheista ja sukulaistekijöistä. Kyseessä on vertaisarviointiin tukeutuva ateljeekritiikki, jossa paitsi hiotaan omaa tekemistä myös harjaannutetaan valokuvista ja niiden kanssa puhumisen taitoa.

Kurssille otetaan enintään kahdeksan henkilöä. Kurssin hinta on 400 euroa. Ilmoittautuminen tapahtuu mailitse osoitteeseen katseenkonsultit ( at ) gmail . com. Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme kurssilaisille sähköpostin, jossa varmistus ja tiedot maksusta.

Kurssin aloitustapaaminen järjestetään torstaina 24.1.2019 klo 17-21.Tapaamisessa sovitaan kurssin aikataulu, työskentelytavat, esitellään lyhyesti osallistujat ja heidän tekeillä olevat projektinsa ja sovitaan muista käytännön asioista sekä aloitetaan keskustelu kurssilaisten hankkeista. Tapaamiset järjestetään Helsingin Vallilassa sijaitsevassa Ateljeesäätiön taiteilijatalossa.


Kurssiaikataulu:
to 24.1. klo 17-21
to 28.2. klo 17-21
to 28.3. klo 17-21
to 11.4. klo 17-21
to 16.5. klo 17-21


Lisätietoja:
katseenkonsultit (at) gmail . com
harri (at) harripalviranta . com
jarisilomaki (at) gmail . com