MENTOROINTI OULU 2019


Katseen konsultit järjestää pienryhmätoimintaan perustuvan kurssin myös Oulussa. Kurssin keskiössä on kurssilaisten oma valokuvallinen työskentely. Kurssilla keskitytään kunkin osallistujan meneillään olevan projektin pohtimiseen ja hiomiseen, toisin sanoen taiteellisen tekemisen syventämiseen ja projektin eteenpäin puskemiseen. Kurssin tarkoituksena on auttaa kuvaajia edistämään työskentelyään ja viemään projektiaan eteenpäin kunnianhimoisesti. Kurssilla käydään läpi myös sitä, miten taiteilija voi kansainvälistää työskentelyään.

Kurssilla käydään läpi ja pohditaan kunkin osallistujan projektiin liittyviä laajempia valokuvallisia määrittelyjä ja viittauksia sekä pohditaan syvällisesti projektien tematiikkoja ja yhteyksiä muihin samankaltaisiin hankkeisiin ja valokuvaajiin. Keskeisenä työmetodina on sparraava ja kannustava keskustelu. 

Kurssin tavoitteena on syventää kurssilaisten ymmärrystä omasta työskentelystä, siihen läheisesti liittyvistä aiheista ja sukulaistekijöistä. Kyseessä on vertaisarviointiin tukeutuva ateljeekritiikki, jossa paitsi hiotaan omaa tekemistä myös harjaannutetaan valokuvista ja niiden kanssa puhumisen taitoa.

Kurssilla on mukana seitsemän erinomaista valokuvajaaa: Jaani Föhr, Anniina Holappa, Leena Holmström, Antti J. Leinonen, Vesa Ranta, Teija Soini ja Tiina Wallin.


Lisätietoja:
katseenkonsultit (at) gmail . com
harri (at) harripalviranta . com
jarisilomaki (at) gmail . com